RHK Brno vstoupila do našeho fondu kvalifikovaných investorů.

Regionální hospodářská komora Brno (RHKB) podepsala v minulém týdnu smlouvu o jejím vstupu do vlastnické struktury fondu kvalifikovaných investorů Adax Private Equity Fund SICAV a. s.

Adax Private Equity Fund SICAV a. s. je fond investující do majetkových podílů v prosperujících středně velkých českých a slovenských firmách. Jejich výběr proběhne po důkladném due dilligence a detailní analýze celkového stavu firmy nezávislým týmem zkušených odborníků. Fond se bude podílet na řízení a strategii těchto firem, a tím zajišťovat zvýšení jejich ziskovosti.