ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)

Co je fond kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) představují specifickou formu investování.

Jak už název napovídá, fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investičním nástrojem pro zkušené investory. V podstatě se jedná o podílový fond s vysokými odbornými nároky na investory. Základními předpoklady jsou totiž odborné znalosti v oblasti investicdostatečný finanční kapitál.

Oproti fondům kolektivního investování mají FKI volnější investiční limity a umožňují investovat do širokého spektra investičních záměrů. Na trhu působí regulované FKI, které podléhají několikanásobné kontrole ve vzestupné hierarchii – obhospodařovatel, administrátor, depozitář a regulátor. Regulované FKI jsou pro investory velmi transparentní.

Velký výběr investičních příležitostí

Diverzifikace investičního portfolia

Výnosy investice úměrné riziku

Zpravidla dlouhodobé investice

Transparentní správa fondů

Do čeho FKI investují?

Hlavní předností fondů kvalifikovaných investorů je široké spektrum investičních příležitostí. Jednotlivé FKI fondy se zaměřují jak na tradiční investice do finančních aktiv, nemovitostí, zemědělské půdy, developerských a private equity fondů, tak i na investice do méně tradičních komodit a oborů.

Mezi ně patří start-up projekty, průmyslové podniky, e-commerce, větrná a solární energetika a také projekty vykupující pohledávky nebo umělecké sbírky a archivní vína.

Výnosnost a rizika:

Výnosnost FKI

Široká nabídka investičních příležitostí nabízí investorům atraktivní investice do fondů s nízkou korelací s akciovými a dluhopisovými fondy.

Díky tomu FKI výborně diverzifikují portfolio investičních aktiv a s ním spjatá rizika. Investice do FIK přináší různé míry zhodnocení od jednotek až po desítky procent.

Rizika FKI

Vyplývají z rozdílných specifik investorských projektů. Největší rizika FKI se vážou k nesprávnému ocenění investičního fondu, neboť majetek není oceňován prostřednictvím cenotvorby na veřejně obchodovatelných burzách.

Fondy musí svůj majetek oceňovat samy na základě znaleckých posudků. A právě tato rizika by měl kvalifikovaný investor umět vždy dobře posoudit.

Kdo je kvalifikovaný investor?

Kvalifikovaného investora definuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech. V podstatě se jedná o investora, který má dostatečný finanční kapitál a zároveň dostatečné znalosti v oblasti investování.

Mezi ně patří start-up projekty, průmyslové podniky, e-commerce, větrná a solární energetika a také projekty vykupující pohledávky nebo umělecké sbírky a archivní vína.

Ke kvalifikovanému investorovi vedou dvě cesty:

Investice do fondu v minimální výši 125 000 euro (přibližně 3 mil. Kč) a čestné prohlášení, že investor rozumí všem rizikům spojeným s investicí.

Investice do fondu v minimální výši 1 000 000 Kč, čestné prohlášení a vyplnění dotazníku, ve kterém investor prokáže své investiční znalosti, investiční cíle a také finanční situaci.

Smyslem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali skutečně zkušení a dostatečně movití investoři, kteří investování rozumí, a pro které investované částky nepředstavují v případě neúspěchu výrazné finanční omezení.

Rozdílné podmínky fondů:

Fondy kvalifikovaných investorů se od sebe liší nejen svým zaměřením, strategií a portfoliem, ale také rozdílnými podmínkami.

Fondy ve většině případů navyšují minimální požadovanou částku k investici na částky pěti, deseti nebo více milionů korun. Tím si vymezují cílovou skupinu investorů.

Další z podmínek je doba investice. Některé fondy jsou vymezené minimální délkou investice například na 10 a více let. Dále může být upraven zpětný odkup investovaného podílu (např. nejdříve po 4 letech od investice) nebo pravidla pro vypořádání podílu (v řádech měsíců).

Rozdílné podmínky fondů pak snižují likviditu investice, čímž u fondů kvalifikovaných investorů potvrzují pravidlo, že se jedná převážně o dlouhodobé investice.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)

Získejte více informací, sjednejte si schůzku

Zajímají vás investice do fondů kvalifikovaných investorů? Nechte nám na sebe kontakt přes formulář, nebo nám zavolejte. Domluvíme si schůzku, vysvětlíme vám všechny náležitosti a představíme vám jednotlivé investiční příležitosti.

Chcete začít investovat?
Napište nám.

Napište nám pomocí kontaktního formuláře, budeme vás kontaktovat a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.