Představenstvo obchodní společnosti ADAX Private Equity Fund SICAV a. s. svolává řádnou valnou hromadu.

Představenstvo obchodní společnosti ADAX Private Equity Fund SICAV a. s. IČO: 10735551,
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8529 (dále jako „Společnost“) tímto svolává řádnou valnou
hromadu, která se bude konat dne 25.9.2023 v 10.00 hod. na adrese V Hájích 517/28,
149 00 Praha – Háje, v zasedací místnosti.

Pozvánka na VH 25092023Stáhnout dokument
Plná moc na VH 25092023Stáhnout dokument
VZ kompletStáhnout dokument