ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.

Pro iNvestory

Kam vlastně investuji?

Investorům nabízíme možnost investice do investičních akcií třídy A.
Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let.

private equity

Fond zaměřující se na investování do oblasti private equity.

Pro koho je fond?

Tento fond je určen pro okruh kvalifikovaných investorů z řad fyzických osob a institucionálních investorů.

Minimální investice

Minimální výše investice činí 1.000.000 Kč.

Roční výnos

Očekávaný roční výnos je 12%, bude připsáno dalších 30 % nad 12 % p.a. z dosaženého ročního zhodnocení.

Investiční horizont

Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky. Své peníze si můžete vybrat i dříve.

Výběr peněz

Zhodnocení se připisuje v pravidelných měsíčních intervalech.

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s.

Typ Fondu:
Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma:
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Zaměření Fondu:
Private equity – malé a střední podniky přednostně v ČR a SR
Třída Fondu:
Růstová (nevyplácí dividendy, výnosy reinvestuje)
Investiční horizont:
Dlouhodobý, 5 a více let
Doba trvání Fondu:
Neomezená
Frekvence úpisů:
Měsíční
Frekvence odkupů:
Měsíční, lhůta pro vypořádání 3-12 měsíců dle velikosti odkupu
Minimální investice:
1.000.000 Kč
Druh cenných papírů:
Zaknihované investiční akcie na jméno
Cílový výnos:
12 % p.a.
Vstupní poplatek:
0-5 %
Výstupní poplatek:
30 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu | 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu
Obhospodařovatel Fondu:
CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor Fondu:
CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář Fondu:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor Fondu:
22HLAV s.r.o.
Výkon dohledu:
Česká národní banka

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Proč investovat
s ADAX invest?

Protože budujeme portfolio zainvestovaných společností oborově výrazně diverzifikované, fond snižuje riziko stagnace jednotlivých sektorů ekonomiky a chrání tak kapitál svých investorů.

Chcete začít investovat?
Napište nám.

Napište nám pomocí kontaktního formuláře, budeme vás kontaktovat a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.